กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี