my site my site

ความผันผวนของสินค้าเหล็กที่ผู้ผลิตต้องยอมรับ

ความผันผวนเรื่องราคากับเหล็กนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้ว เพราะเหล็กเป็นสินค้าที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ชัดเจน มิลล์คอน สตีล ภายใต้การก่อตั้งของคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล บริษัทเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทยก็ต้องประสบกับปัญหานี้เช่นกัน โดยสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ยากมากที่จะควบคุมราคาให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะในช่วงปีก็จะมีการใช้เหล็กที่ไม่เท่ากัน โดยส่งผลให้กับราคาเหล็กในช่วงนั้น ๆ ด้วย โดยนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องอีกด้วย โดยปัจจัยอื่นมีอะไรบ้างนั้น เรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่า

การควบคุมมาตรฐาน

การควบคุมมาตรฐานเพื่อเป็นปัจจัยของการผลิตและจำหน่ายเหล็ก อาจเป็นเพราะกฎหมายที่ไม่ได้ควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานเหล็กที่ดีพอ โดยการควบคุมมาตรฐานเหล็กที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ มอก. ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐช่วยภาคเอกชนในการดูแลในส่วนต่าง ๆ ของการนำเข้าเหล็ก

การขนส่ง

เพราะเหล็กเป็นกลุ่มที่ต้องจัดส่งและมีปัจจัยภาคการขนส่งเข้ามามีส่วนส่งผลต่อราคาเหล็ก เช่นราคาน้ำมันโลกเป็นต้น

ความต้องการของประเทศในเอเชีย

จีนเป็นประเทศที่มีอำนาจในการต่อรอง เช่นหากต้องการใช้เหล็กจำนวนมาก ก็จะต้องมีการต่อรองที่สูงมาก โดยส่งผลกระบให้ประเทศรอบข้าง โดยอาจส่งผลให้ราคาเหล็กประเภทอื่นขึ้นตาม

incestporn.cc