ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “ตามหาเหล็ก…มิลล์คอน”

รายชื่อผู้โชคดี (รางวัลบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส มูลค่า 300 บาท)

ชื่อ-สกุล สถานที่ที่พบ ภาพถ่าย

คุณปิติพงษ์ ลาภมหาวงศ

โครงการก่อสร้าง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ดูภาพ

คุณอรอุมา สุทธิแพทย์

ร้านเสรีก่อสร้าง (1985) จ.ขอนแก่น ดูภาพ

คุณจารุภัทร ยามี

ร้านเสรีก่อสร้าง (1985) จ.ขอนแก่น ดูภาพ

คุณอรรถกร ถิรทัฬหกุล

ร้านเสรีก่อสร้าง (1985) จ.ขอนแก่น ดูภาพ

คุณอุมาพร วงษ์หนองแล้ง

ร้านเสรีก่อสร้าง (1985) จ.ขอนแก่น ดูภาพ

คุณรัชนีกร แก้วลือ

ร้านเสรีก่อสร้าง (1985) จ.ขอนแก่น ดูภาพ

คุณวศินี มิตรประชาปราณี

คลังสินค้า บริษัท ศักดิ์ชัยสตีล จำกัด ดูภาพ

คุณอานนท์ สีหอมกลิ่น

คลังสินค้า บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขา รังสิต ดูภาพ

คุณรวิภา พุ่มเขียว

คลังสินค้า บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด ดูภาพ

คุณยุพิน นามสกุลคุณวงษ์

คลังสินค้า บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ททัล จำกัด ดูภาพ

คุณรัตน์ดา แก่นสากล

คลังสินค้า บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด (ปทุมธานี) ดูภาพ

คุณสกาวรัตน์ ศิริโส

คลังสินค้า บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด (บางบอน) ดูภาพ

คุณกิตติศักดิ์ ถนอมนุช

คลังสินค้า บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ททัล จำกัด ดูภาพ

หมายเหตุ

  • ผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัล โดยการส่ง ชื่อ-สกุล / ที่อยู่ในการจัดส่ง / เบอร์โทรศัพท์ ทางไลน์ @millconsteel  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ไลน์

@millconsteel

หรือโทร. 02 652 3333 ต่อ 601