my site my site

ปริมาณเหล็กดิบอาจมีแนวโน้มมีความต้องการใช้ที่สูงขึ้น

สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

การใช้เหล็กของโลกในปัจจุบันสะท้อนถึงสภาวะของงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณที่มากขึ้นหรือน้อยลง โดยหากถามหาผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยที่เป็นรายใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นมิลล์คอน สตีล จากการก่อตั้งของคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตลาดในเอเชียพบว่าจะมีแนวโน้มในการใช้เหล็กดิบเพิ่มขึ้นอีก

LGMI ได้มีการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับเหล็กและสินแร่จากประเทศจีนได้มีการออกมาให้ข้อมูล โดยได้มีการประเมินจากการคาการณ์ว่าประเทศจีนจะมีแนวโน้มในการใช้เหล็้กดิบในประมาณที่สูง จนอาจสูงไปถึง 1 พันล้านตัน

ซึ่งเป็นการคาดการณ์จากสถิติที่มีการประเมินจากความต้องการใช้สินแร่และใช้เหล็กที่เป็นหารประเมินที่รวมผลกำไรต่อตัน โดยครึ่งปี 62 มีการใช้้เหล็กดิบกว่า500 ล้านตัน โดยหากเทียบกับปีก่อนก็มีการใช้ที่สูงขึ้นจากเดิม 492.17 ล้านตัน

ประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่ใช้เหล็กเพิ่มขึ้น

ในตลาดจีนมีความคาดการณ์ที่จะเติบโต โดยในประเทศเองก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณในการใช้เหล็กเพิ่มขึ้นจากการที่มีโครงการจากภาครัฐเกิดเรื่อย ๆ และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลากหลายโครงการ โดยนอกจากภาครัฐแล้วก็มีของเอกชนเช่นกัน

 

incestporn.cc