มั่นใจในคุณภาพ กรมทางหลวง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กเส้นมิลล์คอน

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 กรมทางหลวงได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็ก จากเทคโนโลยี Electric Arc Furnace (EAF) ของกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของเหล็กเส้นมิลล์คอน