my site my site

‘มิลล์คอน’ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 6

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “มิลล์คอน สานฝันเพื่อวันของน้อง” กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  จำนวน 40 ทุน 

 

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายสมชาย คำแสน ผู้จัดการแผนกผลิตเหล็กเส้น(ระยอง) เป็นประธานในพิธีมอบ ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะครูและผู้ปกครอง

incestporn.cc