my site my site

มิลล์คอน สตีล กับเหล็กรักษ์โลก

อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่หลายคนต่างก็กล่าวว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมลภาวะให้กับโลกได้สูงเป็นอันดับต้น ๆ ทำให้ผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยที่เล็งเห็นถึงการสร้างมลภาวะจากกระบวนการผลิตของตัวเอง เช่นมิลล์คอน สตีล ภายใต้การก่อตั้งของคุณ สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่มีการผลิตที่สะอาดและมีนโยบายโรงงานสีเขียว

เหล็กรีไซเคิล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จากกระแสการให้ความสนใจในสิ่งแวดล้อมของโลกมาแรง ทำให้ทุกคนให้ความสนใจการลดใช้พลาสติก เนื่องจากปัญหาของขยะพลาสติกในทะเลมีจำนวนมาก เพจไอออนมิลล์ ให้ความรู้เรื่องเหล็ก กระบวนการผลิตจากมิลล์คอน สตีล ช่วยลดมลภาวะได้ เพราะใช้วิธีการแบบ EF ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตแบบสะอาดด้วยการนำเศษเหล็กจากการใช้งาน แล้วกลับมาหลอมใหม่ ทำให้เหล็กคุณภาพดีเพื่อนำมาใช้ขึ้นรูปเป็นเหล็กใหม่

Green MILL Project โรงงานเหล็กสะอาดเพื่อลดมลพิษจากมิลล์คอน สตีล

Green MILL Project เป็นการปรับปรุงโรงงานเพื่อให้เป็นโรงงานสีเขียว โดยปรับปรุงโรงงานโดยวิธีการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสีย ที่จะช่วยให้อากาศจากโรงงานนั้นสะอาดมากขึ้น ส่งผลให้โรงงานมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเริ่มที่ระยองเป็นที่แรก

incestporn.cc
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.