มิลล์คอน สตีล รับโล่ “สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายจิรัซย์ เหรียญชัยวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน สตีล พร้อมด้วย นายอนุชิต นารถพินิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ซันเทค เมทัลส์ เข้ารับโล่ “สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพระดับ ก้าวหน้า” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ณ งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร” ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ