my site my site

เหล็กคุณภาพสูงจากเตา EAF

Electric Arc Furnace (EAF) ชื่อนี้หลายคนอาจยังไม่คุ้นหู เอาเป็นว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายๆ EAF คือกระบวนการผลิตเหล็กด้วยวิธีอาร์คไฟฟ้า นับเป็นเทคโนโลยีการผลิตเหล็กที่ดีที่สุดในเมืองไทย จุดเด่นของ EAF คือทำให้ได้เหล็กคุณภาพสูง

มิลล์คอน สตีล คือหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กที่ใช้เทคโนโลยี EAF ในการผลิตเหล็ก โดยการนำเศษเหล็ก อาทิ ซากรถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ มาหลอมใหม่ในเตาซึ่งเป็นการรีไซเคิลช่วยในการประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแบบอื่นถึง 75% วิธีการคือปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่านแท่งอิเล็กโทรด ความต่างศักดิ์ระหว่างแท่งอิเล็กโทรดกับเศษเหล็กสูงกว่า 500 โวลต์ ทำให้เศษเหล็กหลอมละลายที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,600 องศา

 

จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพ่นออกซิเจนเข้าสู่น้ำเหล็ก (Oxidation) ทำให้สิ่งแปลกปลอมที่มากับเศษเหล็กแยกตัวจากน้ำเหล็กทำให้น้ำเหล็กมีความสะอาดมากขึ้น เจากนั้นส่งต่อเข้าสู่การปรุงส่วนผสมทางเคมีตามที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ ข้อดีของเตา EAF คือ สามารถควบคุมคุณภาพน้ำเหล็กได้อย่างแม่นยำ

 

มิลล์คอน สตีล ใส่ใจในทุกกระบวนกการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกเศษเหล็กเข้าสู่กระบวนการหลอมจนได้น้ำเหล็กบริสุทธิ์ ในทุกขั้นตอนการทำงานมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีแบบอัตโนมัติ (Automation Machine) และห้องแล็ปที่ได้มาตรฐาน น้ำเหล็กที่ได้จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการหล่อจนได้เหล็กแท่งทรงยาว (Billet) สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด ต่อไป

 

และตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม มอก.20-2559 และเหล็กข้ออ้อย มอก.24-2559 อย่างเป็นทางการ ซึ่งหนึ่งในใจความของประกาศได้ระบุไว้ว่าผู้ผลิตจะต้องแจ้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบโดยระบุสัญลักษณ์ EF

 

 

incestporn.cc