Stock2morrow เปิดตัวหนังสือ “เจาะหุ้นเหล็ก” เขียนโดย คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

Stock2morrowจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “เจาะหุ้นเหล็ก” เขียนโดย คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนักลงทุนรายย่อย นักอ่านด้านการลงทุน ผู้สนใจหนังสือ เข้าฟังและร่วมซักถามข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น ๑๗เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556