ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
02 ธ.ค. 2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
12 พ.ย 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
21 ต.ค 2563 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น
21 ก.ย. 2563 การสละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
10 ก.ย. 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
14 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ก.ค. 2563 รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
01 ก.ค. 2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์