ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
14 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ก.ค. 2562 การยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด
11 มิ.ย 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W5
11 มิ.ย 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W3
21 พ.ค. 2562 ชี้แจงความคืบหน้าการซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด
16 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
07 พ.ค. 2562 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติม ข้อ 2-5)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์