ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
12 พ.ย 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
21 ต.ค 2563 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น
21 ก.ย. 2563 การสละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
10 ก.ย. 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
14 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ก.ค. 2563 รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
01 ก.ค. 2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
29 มิ.ย 2563 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2566

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์