my site my site

การบริการเหล็กครบวงจร กับการปรับองค์กรใหม่ของมิลล์คอน สตีล

มิลล์คอน สตีล บริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้มีการปรับตัวให้เขากับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีการปรับกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจโดยมีขีดจำกัดความเอาไว้ว่า Transformmillcon

การปรับเปลี่ยนอขงมิลล์คอน สตีลกับ Transformmillcon

คุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารอองค์กรของมิลล์คอน สตีล ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงแบบ Transformmillcon ทำให้มิลล์คอนสามารถควบคุมได้ทุกขั้นตอน และสามารถจัดการคุณภาพได้ ทำให้ส่งผลให้เกิดการประหยัดเรื่องต้นทุนของการผลิต ความสูญเสียต่าง ๆ เพื่อเรื่องความผันผวนจากราคาวัตถุดิบ โดยมิลล์คอนได้ใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยในการปรับตัว โดยได้นำเทคโนโลยีมาเพิ่มเพื่อให้สามารถผลิตเหล็กในจำนวนที่มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนเท่าเดิม ซึ่งได้เน้นไปที่ 3 ธุรกิจหลักคือ

1. Construction material จำหน่ายและผลิตเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

2. Special Steel ผลิตเหล็กเกรดพิเศษเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์

3. Support core business ลงทุนเน้นใน 3 กลุ่มเทคโนโลยีได้แก่ Construction Technology, Factory Technology และ Logistics Technology

การนำระบบ SAP มาจัดการในการลงทุนช่องทางออนไลน์

มิลล์คอน สตีล ได้นำระบบ SAP เข้ามาจัดการข้อมูลทำให้สามารถตรวจได้รวดเร็ว และยังได้เพิ่มช่องทางการขายโดยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง ด้วยการลงทุนใน BUILK.com ในช่องทางออนไลน์ อีกทั้งนอกจากเรื่องการใช้เทคโนโลยีแล้ว ยังให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ระบบ FTP ช่วยคัดกรองอากาศ ก่อนปล่อยสู่โลกภายนอกและนำก๊าซธรรมชาติมาใช้แทนไฟฟ้า ทำให้เกิดสมดุลและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิม รวมถึงการผลิตเหล็กที่ใช้ EAF ซึ่งเป็นเหล็กที่ใช้มาแล้วผ่านกระบวนการจนเป็นเหล็กที่มีมาตรฐาน

คิดถึงเหล็กสีเขียว ต้องคิดถึงมิลล์คอน

เหล็กสีเขียวเป็นเหล็กที่เป็นมิตรต่อโลกที่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผลิต ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวงการเหล็ก โดยในอนาคตมิลล์คอน มีการวางแผนนำระบบที่จะช่วยให้สามารถผลิตเหล็กเนื้อบริษัทได้มากกว่าเดิม โดยวิธีการลดสิ่งปนเปื้อนออกจากเหล็กได้ดีกว่าเก่า โดยรับบ Induction Heater มิลล์คอนมีเป้าหมายในการปรับทัศนคติให้พนักงานช่วยขับเคลื่อนบริษัทก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมบุคลากรใหม่ ๆ โดยการร่วมกับมหาวิทยาลัย เปิดโณงงานให้นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้การทำงานได้ทุกขั้นตอน

 

incestporn.cc