ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท
หุ้นสามัญ 2,696,668,042.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 76,847,290.40 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,810,114,178.40 บาท
หุ้นสามัญ 1,733,266,888.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 76,847,290.40 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 76,847,290.40 บาท

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
02 มี.ค. 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
30 ม.ค. 2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์