my site my site

มิลล์คอน-มจพ. ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเหล็ก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา คุณประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อกับอุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจร กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการฯ หลายกระทรวง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ. วิทยาเขตระยอง คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ก่อตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

incestporn.cc