my site my site

“มิลล์คอน” มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลฯ

พื้นที่ภาคอีสานประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบหลายปี โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง หลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อรับบริจาคสิ่งของ
เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กชั้นนำของไทย ได้ร่วมส่งมอบน้ำดื่มแก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินค้าซีเมนต์ไทย (เมืองวัสดุ) เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

incestporn.cc