my site my site

มิลล์คอน มอบน้ำดื่ม-อาหารแห้ง-อุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้วิกฤตโควิด-19

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือสู้วิกฤตโควิด-19 อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน, อบต.นิคมพัฒนา และบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 3 เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโควิค-19 ณ จังหวัดระยอง

incestporn.cc