my site my site

มิลล์คอน ร่วมบรรยายพิเศษ งาน METALEX AI Forum 2019

มิลล์คอน ร่วมส่งเสริมการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมไทย โดยคุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายนวัตกรรมธุรกิจ ตัวแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล เข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ใส่ไอเดียให้เอไอ ทรานส์ฟอร์มอย่างไรให้สำเร็จ” ในงาน METALEX AI Forum 2019 “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เชื่อมโยงธุรกิจพลิกโลกอุตสาหกรรม” ณ Robot X Hall 106 ไบเทค บางนา

incestporn.cc
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.