my site my site

‘มิลล์คอน’ สนับสนุนเหล็กสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดบุนนาค จังหวัดระยอง

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเหล็กจำนวน 15 ตัน สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ได้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ให้สามารถพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดบุนนาค จังหวัดระยอง

incestporn.cc