my site my site

วอนรัฐบาลช่วยดันเหล็กไทยในโครงการของรัฐเอง

นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ เผยว่าตอนนี้ผู้ผลิตเหล็กเสริมตอนกรีต และเหล็กลวดที่ผลิตในประเทศไทยเจอกับปัญหาชะลอตัวของเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยมิลล์คอน สตีล บริษัทสัญชาติไทยที่ก่อตั้งโดยคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ก็เป็นบริษัทเหล็กที่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน โดยมองว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงที่เป็นความร่วมมือไทย-จีน รัฐต้องช่วยสนับสนุนการใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และเหล็กลวดที่ผลิตในประเทศ เหล็กชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง และสังเกตได้ว่ามีการนำเข้าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในช่วงนี้

ทางออกสำคัญให้กับปัญหาของอุตสาหกรรมเหล็กในตอนนี้

ธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ กรรมการสมาคมผู้ผลิตเหล็กด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า กล่าวว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีการผลิตเหล็กสำหรับก่อสร้างรวมกว่า 13 ล้านตัน แต่ผลิตขายได้จริงเพียงแค่ 3 ล้านตัน ทำให้การผลิตยังล้นตลาด ซึ่งก่อนหน้านี้มีการขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมระงับการตั้งใหม่และการขยายชั่วคราว โดยคุณธีรยุทธกล่าวว่า สิ่งที่น่ากังวล คือมีการนำเข้าเหล็กจนสามารถขายได้เพียง 3 ล้านตัน และการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะต้องใช้เหล็กเสริมคอนกรีตทั้งโครงการจำนวน 2.6 ล้านตัน ในระยะเวลา 15 ปี โดยทางจีนจะเป็นคนระบุว่าต้องใช้เหล็กที่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างที่อ้างตามมาตรฐานจีน โดยใช้ มอก. ไทยได้ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกแย่งตลาดจากการนำเข้าที่เริ่มมีเข้ามาจากเวียดนามและมาเลเซีย

โดยคุณ ธีรยุทธ มองว่าหากรัฐไม่ช่วยสนับสนุนให้ใช้เหล็กของไทยก็จะทำให้ผู้ประกอบการไทยลำบากมากขึ้น รัญควรกำหนดให้ชัดว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กลวดที่ผลิตในประเทศ สำหรับงานของโครงการรัฐ ควรมีสัดส่วน 90 เปอร์เซ็นของมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ หากไม่มีการระบุที่ชัดเจนก็จะทำให้โอกาสนั้นน้อยลงไป ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เป็นทางออกที่สำคัญให้กับปัญหาอุตสาหกรรมเหล็กในตอนนี้

โดยก่อนหน้านี้ 4 สมาคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กไทย  ประกอบด้วย

  • สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
  • สมาคมการค้าเหล็กลวดไทย
  • สมาคมการค้าเหล็กทรงยาวมาตรฐาน
  • สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า

ได้ยื่นหนังสือต่อ นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดนโยบายสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กลวดที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการของรัฐบาลเอง รวมไปถึงโครงการที่ร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน โดยทั้ง 4 สมาคมผู้ผลิตเหล็กได้เสนอมาตรการแก้ไขวิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กลวดหนามในประเทศไทยให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศสำหรับโครงการรัฐ โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือ

  1. พิจารณากำหนดสัดส่วนการใช้สินค้าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กลวดที่ผลิตได้ในประเทศสำหรับงานโครงการของรัฐบาล
  2. พิจารณาใช้สินค้าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กลวดที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทยสำหรับงานโครงการภาครัฐ

ที่มา :

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/417319

 

 

incestporn.cc