my site my site

เหล็กก็มีวันบอบบาง แข็งแกร่งก็เสียหายได้หากถูกกระตุ้น

แม้ว่าเหล็กจะคุณภาพสูงแค่ไหน ก็มีวันที่จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน โดยเพจให้ความรู้อย่าง ไอออนมิลล์ คนรักเหล็ก เพจของบริษัทเหล็กอย่างมิลล์คอน สตีล บริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณ สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ก็ได้แชร์ปัจจัยที่จะทำให้เหล็กเกิดผลกระทบภายในโครงสร้าง โดยปัจจัยที่จะทำให้เหล็กส่งผลกระทบนั้นคือ

สนิม

เป็นหนึ่งปัญหาที่หลายคนคงเคยได้ยินคือสนิม เพราะสนิมจะทำให้เกิดคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของเหล็กนั้นลดลง โดยปัญหาที่เกิดสนิมหลักๆ คือความชื้นและน้ำที่โดนสัมผัสกับเหล็ก

เพลิงไหม้

การเกิดเพลิงไหม้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างภายในโดยตรง เมื่อคอนกรีตผสมกับความร้อนผิวภายนอกจะเกิดการแตกออกจากกัน เมื่อเหล็กโครงสร้างโดนความร้อนโดยตรงความแข็งแรงก็จะลดลง เพราะจริงๆ แล้วเหล็กทนความร้องได้เพียง 425 องศาเซลเซียสเท่านั้น

การดัดแปลงการใช้งานของเหล็ก

ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหากับเหล็กโครงสร้างคือการดัดแปลงการใช้งาน โดยการดัดแปลงจากจุดประสงค์ของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัย ก็มีการทำโครงสร้างเพื่อรับน้ำหนักได้ 2 ชั้น แต่ก็มีการต่อเติมภายหลังทำให้เกิดชั้น 3-4 จนทำให้โครงสร้างเดิมออกมาเพื่อแบกรักน้ำหนักนั้นรับไม่ไหว จนเกิดความเสียหายภายในได้

หากเราใช้งานทั่วไปก็อาจเกิดปัจจัยจากธรรมชาติที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงอายุการใช้งานของเหล็กเช่นเดียวกัน ผู้บริโภคจะต้องหมั่นตรวจสอบและดูและโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานในระยะยาว

 

 

 

incestporn.cc