my site my site

เหล็กโรงเล็ก เหล็กโรงใหญ่ สิ่งที่หลายคนได้ยินแต่อาจไม่รู้ความหมาย

สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

คำว่าเหล็กโรงเล็ก เหล็กโรงใหญ่ เป็นคำที่หลายคนคงจะเคยได้ยินกันกับคำว่าเหล็กโรงเล็กโรงใหญ่ แต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทั้งสองอย่างนั้นแตกต่างกันอย่างไร  Page Facebook ไอออนมิลล์ คนรักเหล็ก Page ให้ความรู้ของบริษัทมิลล์คอน สตีล บริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล จะมาบอกให้รู้ลึกกันไปเลยว่า ทั้งสองอย่างนั้นแตกต่างกันอย่างไร

เหล็กโรงเล็ก

เหล็กโณงเล็กหรือเหล็ก IF เป็นเหล็กที่เอาเศษเหล็กที่ใช้งานแล้วมารีดใหม่ ผ่านกระบวนการผลิตที่เรียกว่า Induction Furnace หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า IF โดยคุณภาพของเหล็กที่ได้จะดีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อเหล็กที่ใช้หลอมกับค่าไฟฟ้าเป็นหลัก โดยเหล็กประเภทนี้มีคุณสมบัติตรงตาม มอก. หากใช้เนื้อเหล็กเกรดดีในการหลอม โดยเราสามารถนำเหล็กที่ได้มาใช้กับงานโครงสร้างรับน้ำหนักได้อย่างสบาย ๆ เนื้อเหล็กที่ลดหลั่นลงมานั้นเหมาะกับงานที่ไม่เน้นเรื่องการรับน้ำหนัก เช่นเหล็กเส้นหล่อกระถามต้นไม้ เหล็กกล่องทำโครงสวนแนวตั้ง การตกแต่งรั้ว หรือทำหลังคากันสาดขนาดเล็กเป็นต้น

เหล็กโรงใหญ่

เหล็กโรงใหญ่ หรือที่เรียกกันบ่อย ๆ ว่าเหล็ก EF เป็นเหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. กำหนด โดยตรวจสอบได้จากแผ่นป้ายบอกขนาด รุ่น บริษัทที่ผลิต รวมไปถึงตราของ มอก. บนผิวเหล็กได้เช่นกัน โดยจะประทับอยู่ตลอดทั้งความยาวของเหล็ก และมีตัวอักษร EF บนเหล็กอย่างเห็นได้ชัด

เหล็กโรงใหญ่นั้นจะมีการผลิตผ่านกระบวนการ  Electric Arc Furnace Process (EAF) หรือที่เรีกกสั้น ๆ ว่า EF ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตพิเศษโดยจะสามารถแยกน้ำเหล็กที่ดีตอนหลอมแม้ว่าจะมีเหล็กหลายประเภท หลายเกรดรวมกันอยู่ก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะได้น้ำเหล็กที่มีความบริสุทธิ์จริง ๆ เหมาะกับการสร้างอาคารและรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยม

โดยในปัจจุบันเราสามารถแยกเหล็ก EF หรือ IF ได้จาก มอก. มาตรฐานใหม่ ซึ่งจะแบ่งเหล็กตามกระบวนการผลิตได้ว่าเป็นเหล็กประเภทไหน เป็น EF หรือ IF

incestporn.cc