my site my site

เหล็กไทยต้องได้คุณภาพ ครม. สั่งห้ามโรงงานต่ำตั้งโรงงานในประเทศไทย

สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประเทศไทยมีการผลิตเหล็กจากโรงงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีทั้งเหล็กที่มีคุณภาพสูง และเหล็กที่มีคุณภาพต่ำ โดยบริษัทมิลล์คอน สตีล บริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ก็เป็นบริษัทเหล็กสัญชาติไทยที่มีโรงงานที่ผลิตเหล็กที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มอก.ของไทยจัดจำหน่ายอยู่

ห้ามตั้งโรงงานเหล็กที่มีคุณภาพต่ำ การออกกฎที่เคร่งครัดของรัฐบาล

รองโฆษกนายกรัฐมนตรีอย่างคุณรัชดาธนาดิเรกออกมาให้ข้อมูลว่าทางคณะรัญมนตรีนั้นเห็นชอบที่จะร่างประกาศฉบับนี้โดยจะมีหัวข้อเกี่ยวกับการห้ามตั้งหรือขยายฐานโรงงานผลิตเหล็กเส้นที่มีคุณภาพต่ำเพื่อช่วยแก้ไขเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าโดยในประกาศฉบับนี้จะส่งผลกับทุกขนาดของเหล็กเส้นและมีผลทั่วประเทศ

รายละเอียดของประกาศ

ประกาศฉบับนี้คือการห้ามตั้งและขยายโรงงานที่ใช้ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หรือแท่งเหล็กเล็กสำหรับเหล็กเส้นคอนกรีตที่มีการผลิตในประเทศไทย แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บางข้อเช่น

  • ยกเว้นสำหรับโรงงานที่ผลิตเหล็กรูปพรรณ เหล็กลวด ที่ได้รับเอกสารตรวจสอบการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
  • ขอตั้งและขยายโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ผู้ผลิตเหล็กไทยได้คุณภาพตามมาตรฐานมอก. นั้นจะได้ผลประโยชน์

เนื่องจาก ครม. ต้องการควบคุมคุณภาพและสินค้าที่ได้รับการจัดจำหน่ายในประเทศไทย จึงมีการร่างประกาศ ซึ่งผู้ผลิตเหล็กได้มาตรฐานจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ผู้บริโภคในไทยได้รับสินค้าในกลุ่มเหล็กเส้นที่ได้มาตรฐาน

incestporn.cc