ABOUT “MILLCON”

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) ก่อตั้งเมื่อปี 1998 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทย และเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร

ด้วยการขยายการลงทุนการผลิตวัตถุดิบภายใต้โครงการ Green Mill ซึ่งเป็นโครงการสร้างเตาหลอม อาร์คไฟฟ้า Electronic Arc Furnace (EAF) รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี Electric Arc Technology (FASTARCTM) และ Vacuum Degassing Technology (VD) จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ที่จะทำให้เนื้อเหล็กมีความบริสุทธิ์ และมีเนื้อเรียบทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพพิเศษ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) และผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการผลิตเหล็กตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงระดับปลายน้ำ โดยแทรกอยู่ในทุกมิติของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต

ด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจ รู้จริง ทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โดยผู้บริหารมืออาชีพ มิลล์คอน สตีล จึงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และผลักดันการขยายฐานเศรษฐกิจของประเทศสู่ภูมิภาคในอนาคต

VISION

เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มากกว่าเหล็กสู่ภูมิภาคอาเซียน เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต โดยการสร้างและส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนและกระบวนการของการทํางาน (Value Chain) ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ หัวใจแห่งความสําเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และวิธีดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่คู่ค้าและกลุ่มบริษัท

ธุรกิจของ “มิลล์คอน”

ศูนย์กลางการคัดแยกและ แปรสภาพเศษเหล็กที่ทันสมัย รับซื้อ จำหน่ายเศษเหล็ก
โรงหลอมเหล็กจากเตา EAF เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เหล็กมีความบริสุทธิ์ ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ผู้ผลิตเหล็กรูปพรรณ มาตรฐาน มอก. หน้าตัดเต็ม ทั้งท่อเหลี่ยม ท่อกลม ท่อแบน ตัวซี
แหล่งรวมวัสดุก่อสร้างที่หลากหลาย ช่องทางการกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วไทย
ศูนย์กลางจำหน่ายและกระจายสินค้า กลุ่มเหล็กและวัสดุก่อสร้างในเมียนมา บริษัทร่วมทุนกับพันธมิตร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผู้ผลิตเหล็กรูปพรรณ บริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา
ผลิตและจำหน่ายเหล็กลวด เหล็กลวดเกรดพิเศษ บริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษา และพัฒนาโซลูชั่นด้านพลังงาน
พัฒนาซอฟแวร์สำหรับผู้ประกอบการในวงการก่อสร้าง ผู้ปฏิวัติวงการก่อสร้างสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0
ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาตรฐานสากล

รางวัลและการรับรอง