my site my site

กลุ่มมิลล์คอนฯ ร่วมโครงการชาวนิคมพัฒนาร่วมใจลดโลกร้อน

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มมิลล์คอนฯ ร่วมมือกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จัดโครงการชาวนิคมพัฒนาร่วมใจลดโลกร้อน ได้ร่วมมือกันปลูกต้นทองอุไรจำนวน 450 ต้น ณ บริเวณนิคมพัฒนาซอย 4 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ร่มเงาดูดซับมลพิษในอากาศ และเป็นกำแพงกรองฝุ่นให้กับนิคมฯ ต่อไป
incestporn.cc