my site my site

มิลล์คอน ร่วมโครงการ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยบริจาคขวดพลาสติก นำมาทำอิฐบล็อก

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่าน กลุ่มบริษัทมิลล์คอนเข้าร่วมโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดปกรณ์ธรรมมาราม อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รวบรวมขยะขวดน้ำพลาสติกและแก้วพลาสติก ในอาคาร สำนักงาน เเละโรงงาน จากโครงการเเยกขยะของบริษัท โดยขยะเหล่านี้จะถูกนำไปทำอิฐบล็อก โดยคนในชุมชนนิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อเกิดการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดขยะเเละยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งเเวดล้อมที่ร่วมกันแยกขยะจากต้นทาง และนำขยะปลายทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์
incestporn.cc