กว่าจะเป็น “มิลล์คอน”

บริษัทมิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ ภายในปี 2548 บริษัทได้เพิ่มทุนจำทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท และเริ่มดำเนินการผลิตเหล็กเส้นและเหล้กเส้นข้ออ้อยในเชิงพาณิชย์ ต่อมาในปี 2550 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใ ภายใต้ชื่อ “MILL” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2551 ได้เข้าลงทุนใน บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด โดยมีโครงการ “Green MILL” ซึ่งเป็นการสร้างเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) เพื่อผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) พร้อมแนะนำนวัตกรรมเหล็กข้ออ้อยชนิดเกลียว “One Bar” เข้าสู่ตลาด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เหล็กยิ่งขึ้น

ก้าวใหม่ของ “มิลล์คอน”

ในปี พ.ศ. 2557 มิลล์คอน สตีล ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ร่วมลงทุนกับทิฮากรุ๊ป (Myanmar Thiha Group of Companies) พันธมิตรจากสาธารณรัฐ สหภาพเมียนมาร์ จัดตั้งบริษัท มิลล์คอน ทิฮา จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง และร่วมลงทุนกับ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) จัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา กรุงย่างกุ้ง พันธมิตรจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้ชื่อ บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล จำกัด

ในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด เพื่อผลิตสินค้าเหล็กรูปพรรณ พร้อมจัดตั้ง บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ทำหน้าที่จัดจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง

เพื่อก้าวเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตและการก่อสร้าง บมจ. มิลล์คอน สตีล ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งบริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการงานระบบไฟฟ้า รวมทั้งบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร นอกจากนี้ บมจ.มิลล์คอน สตีล ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัดพื่อดำเนินการจัดหาเศษเหล็ก ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิต

มุ่งสู่การสร้างห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต

บมจ.มิลล์คอน สตีล มองเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม และยังคงเดินหน้าพัฒนากลุ่มธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท โกเบ สตีล จำกัด พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตเหล็กลวดและเหล็กลวดเกรดพิเศษ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน จำกัด เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

การพัฒนาโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนับเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บมจ. มิลล์คอน สตีล ได้เริ่มลงทุนในธุรกิจออนไลน์ มีซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและจำหน่าย วัสดุก่อสร้างออนไลน์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท บิลค์เอเชีย จำกัด นับเป็นก้าวสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภ ายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก