กว่าจะเป็น “มิลล์คอน”

บริษัทมิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ ภายในปี 2548 บริษัทได้เพิ่มทุนจำทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท และเริ่มดำเนินการผลิตเหล็กเส้นและเหล้กเส้นข้ออ้อยในเชิงพาณิชย์ ต่อมาในปี 2550 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใ ภายใต้ชื่อ “MILL” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2551 ได้เข้าลงทุนใน บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด โดยมีโครงการ “Green MILL” ซึ่งเป็นการสร้างเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) เพื่อผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) พร้อมแนะนำนวัตกรรมเหล็กข้ออ้อยชนิดเกลียว “One Bar” เข้าสู่ตลาด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เหล็กยิ่งขึ้น

 

 

ในปี พ.ศ. 2557 มิลล์คอน สตีล ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ร่วมลงทุนกับทิฮากรุ๊ป (Myanmar Thiha Group of Companies) พันธมิตรจากสาธารณรัฐ สหภาพเมียนมาร์ จัดตั้งบริษัท มิลล์คอน ทิฮา จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง และร่วมลงทุนกับ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) จัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา กรุงย่างกุ้ง พันธมิตรจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้ชื่อ บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล จำกัด

ในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด เพื่อผลิตสินค้าเหล็กรูปพรรณ พร้อมจัดตั้ง บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ทำหน้าที่จัดจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง

เพื่อก้าวเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตและการก่อสร้าง บมจ. มิลล์คอน สตีล ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งบริษัท ไอเจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้า และบริการงานระบบไฟฟ้า รวมทั้งบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร นอกจากนี้ บมจ.มิลล์คอน สตีล ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัดพื่อดำเนินการจัดหาเศษเหล็ก ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการผลิต

มุ่งสู่การสร้างห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต

บมจ.มิลล์คอน สตีล มองเห็นโอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม และยังคงเดินหน้าพัฒนากลุ่มธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท โกเบ สตีล จำกัด พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการก่อตั้งโรงงานเพื่อผลิตเหล็กลวดและเหล็กลวดเกรดพิเศษ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน จำกัด เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

การพัฒนาโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนับเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บมจ. มิลล์คอน สตีล ได้เริ่มลงทุนในธุรกิจออนไลน์ มีซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและจำหน่าย วัสดุก่อสร้างออนไลน์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท บิลค์เอเชีย จำกัด นับเป็นก้าวสำคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0

 • บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด ดำเนิธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ
 • ขยายการดำเนินธุรกิจในกลุ่มเหล็กเส้นและเหล็กเส้นข้ออ้อย
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท เพื่อดำเนินการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กเส้นข้ออ้อยในเชิงพาณิชย์
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก URS และ GLOBAL
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก URS
 • ดำเนินการผลิตท่อเหล็กในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก
 • บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท “มหาชน” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “MILL”
 • และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท
 • เข้าลงทุนในบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการตลาด
 • เริ่มต้นโครงการ “Green MILL” ซึ่งเป็นการสร้างเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) เพื่อผลิตเหล็กแท่ง “Billet” ด้วยเงินสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการลงทุน (BOI) จำนวน 5,000 ล้านบาท
 • เปิดตัวเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว “One Bar” นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น

ซื้อสินทรัพย์บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (TSSI) เพื่อดำเนินการผลิตเหล็กลวดและเหล็กลวดเกรดพิเศษ

 • เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก มิลล์คอนสตีล อินดัสทรี จำกัด เป็น “บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)”
 • บริษัทฯ เริ่มลงทุนในกลุ่มบริการ “Cut&Bend” เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น และตอบสนองความต้องการตลาด
 • บริษัทฯ ร่วมทุนกับ “Thiha Group” พันธมิตรจากประเทศเมียนมา จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ “บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จำกัด” ที่ประเทศเมียนมาร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 USD เพื่อจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง โดยถือครองหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51
 • บริษัทฯ ร่วมทุนกับ “Thiha Group” และ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GEL) จัดตั้งบริษัท “มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล จำกัด” เพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา ประเทศเมียนมา
 • จัดตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ
 • จัดตั้งบริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและวัสดุก่อสร้าง
 • ร่วมทุนกับบริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อก่อตั้งบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริการงานระบบไฟฟ้า
 • ลงทุนในบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการบริหารเศษเหล็ก ด้วยสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99
 • บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับ บริษัท โกเบ สตีล จำกัด พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินหน้าธุรกิจผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษ ภายใต้ชื่อบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
 • ลงทุนธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ Startup ภายใต้ชื่อบริษัท บิลค์วัน จำกัด เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Builk.com
 • เข้าถือหุ้นสามัญ บริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • เข้าถือหุ้นสามัญ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
 • ลงทุนใน บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง