my site my site

มิลล์คอน มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดระยอง

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก และน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ชุมชน และถนนในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีนายนายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

incestporn.cc