my site my site

มิลล์คอน สร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนวัดชากผักกูด สร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning (BBL)เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนวัดชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

incestporn.cc