รู้จัก “มิลล์คอน”

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) ก่อตั้งโดยนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล เมื่อปี 1998 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทย และเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร

 

ด้วยการขยายการลงทุนการผลิตวัตถุดิบภายใต้โครงการ Green Mill ซึ่งเป็นโครงการสร้างเตาหลอม อาร์คไฟฟ้า Electronic Arc Furnace (EAF) รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี Electric Arc Technology (FASTARCTM) และ Vacuum Degassing Technology (VD) จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ที่จะทำให้เนื้อเหล็กมีความบริสุทธิ์ และมีเนื้อเรียบทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพพิเศษ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) และผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการผลิตเหล็กตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงระดับปลายน้ำ โดยแทรกอยู่ในทุกมิติของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต

 

ด้วยความมุ่งมั่น ใส่ใจ รู้จริง ทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โดยผู้บริหารมืออาชีพ มิลล์คอน สตีล จึงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และผลักดันการขยายฐานเศรษฐกิจของประเทศสู่ภูมิภาคในอนาคต

ธุรกิจในเครือ “มิลล์คอน”

รางวัลและการรับรอง