my site my site

มิลล์คอน ร่วมกิจกรรม หน้าบ้าน น่ามอง ร่วมกับ อบต นิคมพัฒนา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566  จิตอาสา บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” ภายใต้โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปีพ.ศ. 2566 ร่วมกับ อบต.นิคมพัฒนาและประชาชนในพื้นที่  ณ บริเวณถนนนิคมพัฒนาซอย 4 สาย 11 จังหวัดระยอง สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดตา สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับชุมชน
.
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี ที่จะมีส่วนช่วยในการจัดการขยะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้าน ชุมชน ให้มีความสะอาด น่าอยู่ อีกทั้งสามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
incestporn.cc