ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
15 มิ.ย 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
08 มิ.ย 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ MILL-W5
28 พ.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
18 พ.ค. 2563 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
18 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
18 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
08 พ.ค. 2563 การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การจัดตั้งบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)
28 เม.ย. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์