ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
17 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W5
17 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
17 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W3
22 พ.ย 2561 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
22 พ.ย 2561 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
22 พ.ย 2561 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด (เพิ่มเติม)
14 พ.ย 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พ.ย 2561 ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาส 2 ประจำปี 2561 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สอบถาม
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์