ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
09 ม.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
14 พ.ย 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
14 พ.ย 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
31 ต.ค 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MILL-W3 (แก้ไข)
11 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W5) ครั้งที่ 5
11 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 9
03 ก.ย. 2562 การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
14 ส.ค. 2562 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์