ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
19 มี.ค. 2562 แจ้งการจ่ายปันผล, การโอนกิจการบางส่วน, การลดทุน, การแก้ไขข้อบังคับ, การเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทและกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)
13 มี.ค. 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W5
13 มี.ค. 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
11 มี.ค. 2562 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส์ จำกัด
11 มี.ค. 2562 แจ้งการจ่ายปันผล, การโอนกิจการบางส่วน, การลดทุน, การแก้ไขข้อบังคับ, การเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทและกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
11 มี.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 ก.พ. 2562 ชี้แจงการไม่นำส่งงบการเงินงวดประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายในเวลาที่กำหนด
28 ก.พ. 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์