ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
10 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
07 พ.ค. 2562 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (เพิ่มเติม ข้อ 2-5)
02 พ.ค. 2562 การปรับสิทธิของ MILL-W5, MILL-W4, MILL-W3
30 เม.ย. 2562 รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
29 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 เม.ย. 2562 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (ข้อ1)
04 เม.ย. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 มี.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (เพิ่มเติม)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2566

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์