ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
19 ก.ย. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 1
15 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย .2560
11 ส.ค. 2560 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อ หลักทรัพย์ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2) จาก นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
31 ก.ค. 2560 แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข) จากนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
19 ก.ค. 2560 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
13 ก.ค. 2560 สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข
11 ก.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
28 มิ.ย 2560 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์