ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
18 มิ.ย 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 1
18 มิ.ย 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 4
03 มิ.ย 2558 แจ้งการเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท โกเบ สตีล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ชี้แจงเพิ่มเติม)
20 พ.ค. 2558 แจ้งการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการและจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จ
15 พ.ค. 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเพิม) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
12 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับภาษาไทย)
27 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
27 เม.ย. 2558 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทย่อย
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์