ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
19 ต.ค 2566 หุ้นเพิ่มทุนของ MILL เริ่มซื้อขายวันที่ 20 ตุลาคม 2566
16 ต.ค 2566 การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ของบริษัทร่วม
02 ต.ค 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W7 (F53-5)
29 ก.ย. 2566 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
27 ก.ย. 2566 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
25 ก.ย. 2566 การคำนวณราคาตลาดเปรียบเทียบกับราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)
25 ก.ย. 2566 การไม่ปรับสิทธิของ MILL W-7
21 ก.ย. 2566 แจ้งมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในจำกัด (แก้ไข)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2566

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์