เหล็กลวด

เหล็กลวด

คือผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงยาวที่ผลิตมาจากการีดร้อนเหล็กแท่ง (Billet) ลักษณะหน้าตัดของเหล็กลวดที่ผลิตนั้นเป็นหน้าตัดทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5.5 มม. ขึ้นไป โดยทั่วไปเหล็กลวดจะถูกนำไปผลิตต่อด้วยการดึงเย็น (Cold Drawn) เพื่อผลิตเป็นลวดเหล็กกล้า (Steel Wire) และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับชั้นคุณภาพของเหล็ก เช่น ลวดชุบสังกะสี ตะปูตอกไม้ ลวดหนาม โซ่ รั้ว ลวดผูกเหล็ก หน้ากากพัดลม เหล็กปลอก ตะแกรงเหล็ก เป็นต้น