my site my site

มิลล์คอน-แบรนด์เวิร์ส ร่วมมือพัฒนา Thailand Metaverse Ecosystem

Brandverse พร้อมภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาครัฐกว่า 50 องค์กร ร่วมมือพัฒนา Thailand Metaverse Ecosystem เปิดตัว T-Verse : Thailand Multiverse Bridge Platform จักรวาล Metaverse ซึ่งบริษัท มิลล์คอน สตีลจำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงายบุคลากรและนวัตกรรมธุรกิจ เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่จะส่งเสริมและร่วมมือพัฒนาเพื่อพลักดัน T-Verse ให้เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อการสร้างสังคมร่วมกันของคนไทย ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาครัฐ ผ่านโลกเสมือนแบบไร้รอยต่อ Metaverse ณ อาคารเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

………………………………………………..

โดยที่ผ่านมามีหลายประเทศและองค์กรเอกชนที่ต่างก็ตบเท้าเข้าร่วมวง Metaverse เช่น Baidu ในชื่อ Xi Rang, Soul Metaverse ที่พัฒนาขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ แม้กระทั่ง Facebook ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Meta ยกระดับจากบริษัท Social Media ให้กลายเป็นองค์กรแห่งอนาคตเข้าสู่ Metaverse หรือโลกเสมือนไปทั่วทั้งโลก

………………………………………………..

T-Verse นับเป็นก้าวใหม่ของวงการอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนลยีไทย ที่กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งมีผลต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการแข่งขันด้านการค้าและบริการภายใต้บริบทใหม่ของโลก ซึ่ง Verse จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกความจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ Brandverse จึงเป็นตัวกลางอาสาพาธุรกิจและองค์กรทุกภาคส่วนของไทย ก้าวเข้าไปสู่โลกเสมือนจริงให้ประสบความสำเร็จทำให้เกิดเป็น Thailand Metaverse Ecosystem (T-Verse) ขึ้นมาเพื่อดัน ecosystem ยกระดับศักยภาพไทยในการแข่งขันระดับโลกได้

………………………………………………..

Key Success

  1. พัฒนา Avatar Technology เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถนำไปใช้งานได้
  2. โครงสร้างพื้นฐานของ Metaverse ไม่ว่าจะเป็นระบบพื้นฐาน แชท 3D
  3. มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ Metaverse
  4. ร่วมมือกับ Creator ในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่ธุรกิจต่างๆ
  5. พัฒนา Metaverse Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศ
  6. มีภาครัฐที่คอยซัพพอร์ตให้  Metaverse เติบโตในประเทศไทย

………………………………………………………………………………………………….

จุดเด่นของ T-Verse

  1. การร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม เช่น นิสิต/นักศึกษาสามารถเข้า University Verse เรียนและทำแบบฝึกในรูปแบบ 3D เสมือนการเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียน ในช่วงพักเบรคสามารถวาร์ปไปยังร้านสะดวกซื้อเลือกซื้อสินค้าและวาร์ปกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้
  2. มิติใหม่ของการเรียนการสอนผ่าน Verse สถาบันการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนผ่าน Verse ได้ บทเรียน แบบฝึกหัด จะถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบ 3D เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น การศึกษาระบบ Anatomy ที่ผู้เรียนจะเห็นได้แม้กระทั่งลักษณะการไหลเวียนของเลือด เป็นต้น
  3. T-Verse เป็น Community ใหม่ เป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสของทุกภาคส่วน ผู้คนที่อยุ่ใน Vesre สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ผ่าน 3D Avatar ภายใต้ Concept “Social Shop Play Work Learn” อย่างไร้พรมแดน
  4. ปัจจุบัน T-Vesre เปิดตัวไปยังระดับโลกผ่าน Marketplace อันดับต้นๆ ของโลกชื่อ Opensea ทำให้ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้

………………………………………………..

ปัจจุบัน T-Vesre ก้าวเข้าสู่เฟสที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเฟสแรกเป็นการเชิญเหล่าแบรนด์พาร์ทเนอร์เข้าร่วมใน T-Verse และเฟสที่ 2 คือการเปิดตัว ‘T-Vesre World’ ซึ่งกำลังจะเข้าสู่เฟสที่ 3 คือการออกเหรียญ T-Verse Coin ที่ออกอยู่บน  Utility Token เอาไว้ให้สามารถจับจ่ายใช้สอยในโลกเสมือน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับบรรดานักลงทุนที่อยากจะลงทุน เข้ามาถือได้ รวมถึงการมีทำ Foundation Fund ของ Metaverse คือซัพพอร์ต Startup โดยเป็น Metaverse Tech Seed Funding Startup และ Metaverse Technology และคนที่อยากจะพัฒนาเทคโนโลยีบน Metaverse  และส่วนที่สองคือซัพพอร์ต Metaverse Academy โดย Brandverse Academy เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา  Future skill ในการสร้างคอร์สต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศต่อไป และเฟสที่สี่ คือการเปิดตัว NFT Marketplace เพื่อให้แบรนด์พาร์ทเนอร์รวมถึง Creator สามารถสร้าง Digital Product ได้ที่สามารถเชื่อมโยงโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือนได้ รวมครั้งการก้าวสู่ Global Market โดยที่เราจะไปคอนเนคกับ Metaverse ต่างประเทศ

incestporn.cc