เหล็กเส้นก่อสร้าง “เหล็กเส้นกลม”

เหล็กเส้นกลม หรือที่เรียกกันว่าเหล็ก RB (Round Bar) และมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น เหล็กกลม เหล็กเส้น เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมภายใต้เครื่องหมายการค้า “MILL” (มิลล์) ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.20-2559 ชั้นคุณภาพ SR24 ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิวเรียบ ไม่มีครีบ ไม่มีบั้ง หน้าตัดเรียบ ไม่มีรอยปริแตก มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 8 มม. และ 9 มม.

ลักษณะของเหล็กเส้นกลม / การประทับอักษรตัวนูนบนผิวเหล็ก

ชั้นคุณภาพ

ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์ตามผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางกล

SR24 คาร์บอน

(C)

ซิลิกอน

(Si)

แมงกานิส (Mn) ฟอสฟอรัส

(P)

กำมะถัน

(S)

ความต้านแรงดึง

Tensile Strength

ความต้านแรงดึงที่จุดคราก

Yield Strength

ความยืด

Elongation

การทดสอบการดัดโค้ง

Bend Test

0.28% Max 0.06% Max 0.06% Max 385 Mpa min 235 Mpa min 21% min 180-3D