เหล็กรูปพรรณ “เหล็กแบนตัด”

เหล็กแบนตัด

เหล็กแบนตัด คือการนำเหล็กรีดร้อนมาตัดให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ลูกค้ากำหนด สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ ตะแกรง ประตูรั้ว วัสดุตกแต่งภายใน รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น

ขนาด ความหนา

1″ -to 1-1/2″

2″ to 12″

2.40 – 5.80 mm.

2.40 – 11.80 mm.

 

  ติดต่อฝ่ายขาย
  @Millconsteel
  โทร. 02 652 3333 ต่อ 306