เหล็กแผ่น

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นได้มาจากการนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาคลี่และตัดเป็นแผ่นด้วยเครื่องตัดเหล็ก (Cutting Machine) ในขนาดความกว้างและความยาวที่แตกต่างกันออกไปตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งปัจจุบันเหล็กแผ่นนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์

ขนาด ความหนา

4″x8″

5″x10″

5″x20″

1.20 – 12.00 mm.

3.80 – 12.00 mm.

3.80 – 12.00 mm.

  ติดต่อฝ่ายขาย
  @Millconsteel
  โทร. 02 652 3333 ต่อ 306