เหล็กรูปพรรณ “เหล็กตัวซี”

เหล็กตัวซี มอก.1228-2549

ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีรูปร่างหน้าตัดคล้ายตัวอัษร C กระบวนการผลิตจะนำเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะตัวซี ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปเย็นแบบพับและแบบรีด โดยมีความหลากหลายและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้งานของลูกค้า โดยปกติจะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลังคาเป็นส่วนใหญ่