เหล็กท่อ มอก.107-2533

กลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหลี่ยม ท่อแบน และท่อกลม โดยทั้ง 3 ชนิดล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยตร์ เป็นต้น และยังสามารถนำไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า